Social Service

Lingap Requirements :

 • Brgy. Cert. of Indigency (2 Financial Assistance)
 • Doctor's Prescription (2 Certified Photocopies)
 • Medical Certificates (2 Original/True Copies)
 • Laboratory Request (2 Original/True Copies) Valid IDS (2 Photocopies)
 1. Ang Indigency dapat naka butang ang pangalan sa nag process ug sa gipangayo-an og tabang.
 2. Para sa resita, dapat ang date sa atong resita isa ka semana ang lugway gikan sa pagpa check-up.
 3. Kinahanglan ipasa ang original sa medical certificate, kung dili man gani mahatag ang original, ipa certified photocopy kung asa kini gikuha.
 4. Kinahanglan ipasa ang original na kopya sa Laboratory Request, kung dili man gani mahatag ang original, ipa certified photocopy kini kung asa man gikuha. 5. Duha ka photocopy sa isa ka Valid ID.

 • Brgy. Cert. of indigency (2 MedicalAssistance)
 • Billing Statement (2 Original/Certified Photocopies)
 • Medical Certificate or Medical Abstract (2 Original/True Copies)
 • Room Certification (2 Semi-Private/Private Room)
 • Promissory Note (2 Original/Certified Photocopies)
 • Case Summary (2 Certified Photocopies
 • Valid ID (2 Photocopies)
 1. Ang Indigency dapat naka butang ang pangalan sa nag process ug sa gipangayo-an nga pasyente.
 2. Kinahanglan ipasa ang original sa medical certificate, billing statement ug room certification, kung dili man gani mahatag, kinahanglan ipa certified photocopy kini sa hospital.
 3. Kinahanglan ang promissory note kung ang pasyente nakagawas na sa hospital.
 4. Sa case study, duol lang mo sa social worker sa matag hospital,
 5. li

 • Brgy. Cert. of Indigency (2 Burial/Exhumation Purpose)
 • Death Certificate (2 Original/True Copies)
 • Valid ID (2 Photocopies)
 1. Sa Indigency, dapat naka butang ang Pangalan sa nag process ug sa namatay nga pasyente.
 2. Kinahanglan ong over na Death Certificate pero kung dili man gani mahatag, kinahanglan naka certified photocopy kini,
 3. Duha ka photocopies sa isa ka Valid ID.

 • Biodata
 • Recent Grades
 • Cerfiticate of Indigency

To be assessed and recommend for benefits
 • Senior Citizens ID

To be assesed and recommend for benefits
 • Profiled members are encouraged to secure PWD ID

To be assesed and recommend for benefits

To be assesed and recommend for benefits
Copyright © City Government of Digos. All Rights Reserved.